JAARVERSLAG: PROGRAMMATIE 2023 IN CAFÉ KAWEBÉ

Klik op de foto voor meer beeldmateriaal

Vrijdagavond werd het programma voor 2023 opgesteld.

Verontschuldigd: Ronald, Patricia, Peter
Aantal aanwezigen: 42
Start rond 19.45 uur  –  einde rond 22 uur

Dagorde:

 • Overzicht en evaluatie werkjaar 2022
 • Financieel verslag november 2021 – november 2022
 • Voorstel van enkele activiteiten voor 2023, met stemming
 • Voorstel van programmatie 2023
 1. Overzicht en evaluatie werkjaar 2022

Bart leidt de ppt in.  Hij legt de nadruk op participatie. Ppt wordt getoond, zonder commentaar.  Het is erg stil in de zaal.

Karel geeft uitleg over het bestuursweekend:

 • Waarom >>  stilstaan bij huidige werking, zoeken naar vernieuwing/verjonging, elkaar inspireren.
 • Inhoud >> visie, programmatie, Ons Huis, Weerdse Zomerfeesten, vernieuwing / verjonging
 • Naam uitbreiding >>  “Kei @ctief Weerde in Beweging” is een voortvloeïng van dit weekend.

Karel geeft ook wat duiding bij enkele activiteiten, de meest positieve en de eerder mindere geslaagde.  Karel benadrukt ook de participatie van meer leden, om de werkdruk op het bestuur te verlagen.  Zowel de verjonging als de nieuwe manier van werken zal niet over 1 nacht ijs gaan.

 1. Financieel verslag

Michel stelt het financieel verslag voor a.d.h. van een ppt. Hij maakt vergelijkingen met de vorige werkjaren.  Het financieel verslag loopt van november 2021 tot november 2022.

Enkele besluiten:

 • De zomerfeesten brengen in verhouding tot het vele werk, niet zo veel in kas. Dankzij de verkoop van advertenties in het boekje, is er toch een aardige inkomst.
 • De rekening van KWB samen met de rekening van Ons Huis is goed voorzien.
 • Zowel Michel als Bart geeft duiding bij dit bedrag en de noodzaak ervan i.f.v. het onderhoud van Ons Huis en de plannen om een degelijke berging te bouwen.
 1. Programmatie 2023 met  ledeninspraak

Luc V.I. brengt op een actieve manier voorstellen voor de programmatie 2023:

 • Met de nodige animatie stelt hij de werkwijze voor waarbij kan gestemd worden voor een 8-tal mogelijkheden.
 • De aanwezige leden kunnen met post-its hun top 3 aanduiden. Iedereen krijgt ruim de tijd, ook tijdens het eten.
 • Ook nieuwe, andere voorstellen zijn welkom. Er komt heel wat respons.

Hieronder de verschillende voorgestelde activiteiten met telkens het aantal gekozen.

 • vraagt zich af, gezien de gemiddelde leeftijd van de leden, of we de verbouwing van Ons Huis nog zullen meemaken. Bart laat weten dat volgende woe er terug samen gezeten wordt met de architect.
 • Net voor we mogen aanschuiven voor het Breughels buffet, vraagt Fr. O. het woord. Hij vraagt aan de aanwezigen om even stil te staan bij het bedrag dat jaarlijks opgehaald wordt voor Wereldsolidariteit.  We kunnen vanavond gratis eten en drinken.  De gift voor Wereldsolidariteit gaat naar een erg belangrijk goed doel.  Een van de aanwezigen was niet op de hoogte van de werking van Wereldsolidariteit.
 • Misschien mag er eens een info avond gegeven worden over dit thema.
 • Er is een vrijgestelde van KWB nationaal waaraan gevraagd wordt in welke mate er op nationaal niveau gedacht wordt aan een nieuwe naam, eigentijdser.
 1. Breughels buffet

Opbrengst Wereldsolidariteit: € 257.40 (bijna het dubbele van anders)  KWB Weerde verdubbelt dit bedrag, zoals steeds.

 1. Programmatie 2023 vervolg 

Luc V.I. overloopt de verschillende items met het aantal voorkeurstemmen:

–  BBQ een beetje anders       13 stemmen

– Wandelen onder satellieten   13

–  De wagen van de toekomst  12

– Crossen met buggy’s             9

– Chocoladebewerking             8

–  Kleiduif laser shooting         8

–  E-karting                               4

– Nieuw leven Kerstfeest          2

–  Suppen op de Dijle in Mechelen   2

Voorstellen van de leden: 

–  Fietsonderhoud  (repaircafé)

– Thee sommelier

–  Komoot / Strava

–  Fake news  tour Antwerpen

–  Bezoek Antwerpen combinatie met Zoo of  Rubenshuis

–  Rondleiding Bourla schouwburg

–  Koninklijk museum voor Schone Kunsten Antwerpen

– De slag om Mechelen

– Café Kawebe – ICT-café

 • Bart overloopt het programma met de jaarlijks weerkerende activiteiten. Enkele avonden/dagen zijn wel gereserveerd, doch niet ingevuld, zodat er ruimte is om ‘last minute’ activiteiten te kunnen organiseren.
 • Martine D.H. laat weten dat de uitstap naar Maredsous zal doorgaan op zaterdag 14 mei 2023.

Bart nodigt iedereen uit om gezellig bij te babbelen. Het bestuur.

Kei@ctief Weerde in beweging: Heel veel voor zeer weinig geld … een bruisende buurt begint hier!